Pieksämäen kaupungissa sijaitseva rakentamaton kiinteistö yritystoimintaa, asumista tai molempia varten! Kohteen osoite on Puutarhatie 6, 76100 Pieksämäki.

Pieksämäen kaupungissa sijaitseva rakentamaton kiinteistö yritystoimintaa, asumista tai molempia varten! Kohteen osoite on Puutarhatie 6, 76100 Pieksämäki.

Asemakaavan mukaan tontille saa rakentaa pienteollisuutta palvelevia rakennuksia sekä enintään kaksi asuntoa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 300 m2. Tarkemmat kaavamääräykset sekä kartat ovat ohessa liitetiedostoina. Rakennusluvista ja määräyksistä lisätietoja Pieksämäen kaupungilta: https://www.pieksamaki.fi/asukkaat-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-tontit/

Kohteella on ylläpidossa (passiivisena) oleva 1 x 25 A sähköliittymä, joka kuuluu kauppaan. Liittymän saa otettua käyttöön, kunhan se muutetaan kolmevaiheiseksi (esim. 3 x 25 A). Aktivoinnin ja muutoksen kustannukset ovat n. 900 euroa. Lisäksi kaapelin rakennus- ja asennustyö ovat tontin alueen osalta omistajan vastuulla. Lisätietoja saa tarvittaessa verkkoyhtiöltä: https://www.savonvoima.fi/sahkon-siirto/

Alueella kulkee Pieksämäen Veden vesi- ja viemäriverkosto, joten liittymän saa tarvittaessa normaaliin tapaan. Lisätietoja Pieksämäen Vesi Oy:ltä: https://www.pieksamaenvesi.fi/ 

Kohteessa ei ole rakennuksia. Jäljellä on kivijalkaa, mutta rakennukset on vuosia sitten poltettu palokunnan harjoitustyönä. Tontti on ollut käyttämättömänä melko pitkään. Kohteella kasvava puusto on tilavuudeltaan noin 80 m3. Kaavamääräysten mukaan rakentamaton alue on istutettava tai säilytettävä kasvipeitteisenä. Tontin maapohja on rehevää ja tasaista.

Kohteen hintapyyntö on 13 000 euroa. Tarjous voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle:    a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,    b) sähköpostitse: henrik . roschier (at) metsatilat . fi   tai    c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. 

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Asemakaava (593-Ak 199), voimaantulopvm: 11.3.1975. Yleiskaava (593-Yk_1), voimaantulopvm: 26.3.2012. Asemakaavassa on merkintä TPA: Pienteollisuusrakennusten korttelialue, tehokkuusluku e=0,4 (kuitenkin enintään kaksi asuntoa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 300 m2). ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: Korttelialueelle saa sijoittaa pienteollisuutta palvelevia rakennuksia sekä kullekin tontille enintään kaksi asuntoa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 300 m2. Tonttia ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan varastoimiseen, eikä sille saa sijoittaa laitosta, joka tärinän, melun, pölyn ja savun tai muun saastevaikutuksen tai häiriön vuoksi aiheuttaa pysyvää rasitusta tontilla tai lähellä asuville. Tontille on istutettava puu jokaista alkavaa kerrosalan 150 m2 kohti. Tonteilla tai niitä varten varatuilla alueilla tulee olla seuraavien perusteiden mukaan laskettu määrä autopaikkoja: - Yhdenperheen talojen tai kytkettyjen talojen asunnot, 2 autopaikkaa asuntoa kohti. - Toimistot, liikehuoneistot tai niihin verrattavat, yksi autopaikka kerrosalan 50 m2 kohti. - Teollisuuslaitokset ja varastot, yksi autopaikka kerrosalan 150 m2 kohti ja lisäksi yksi autopaikka kolmea työntekijää tai toimihenkilöä kohti. Tonteilla on varattava leikkiin tai asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 20 m2 asuntoa kohti. Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä ajoteinä, jalankulkuun tai paikoitukseen, on istutettava. (Ks. kaavakartat ja määräykset myös oheisista liitetiedostoista.)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaviivaa (muuta rakennusoikeutta on, ks. yllä kohdasta Kaava sekä kartoista ja liitetiedoista).

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei kiinteistörekisteriin kirjattuja rasitteita tai rajoituksia. Kutteritien varressa tontin itärajan ja tien välissä kulkee ilmajohto.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kirjattuja yksityistieoikeuksia ei ole, koska tontti sijaitsee yleisen tien varressa (Puutarhatie 6, 76100 Pieksämäki). Muut reunustavat tiet ovat Kutteritie ja Teollisuustie.

Osuus yhteisiin Ei ole