Jonguntien varrella noin 5,5 km keskustasta 1,5 hehtaarin kokoinen runsaspuustoinen erillispalsta määräalana Retulan tilasta. Palsta rajoittuu Iijoen Lammelansaarta kiertävään Lammelanputaaseen, josta pääsy veneellä Iijoen pääuomaan. Palstalle on Iijoen rantayleiskaavassa merkitty asuinrakennukselle rakennuspaikka. Vesi-ja viemäriputket kulkevat palstan läpi, Kairankuidun valokuitu kulkee tienravissa. Puusto pääosin vanhaa sekametsää. 
Tästä rauhallisen tien varrelta luonnonkaunis rakennuspaikka, Iijoen kalaisat kosket vieressä. Lähistöllä runsaasti koskivesiä, palstan kohdalla Iijoen Lammelanlampi, jossa rauhallisempikin veneily on mahdollista. Jonguntien eteläpuolella tiettömiä marjastus/metsästysmaita riittämiin.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Iijoen rantayleiskaava, rakennuslupaa varten ei tarvita poikkeamislupaa. Kaavakartta ja tiedot kaavasta yleiskaavayhdistelmässä Pudasjärven kaupungin nettisivuilla. Kopioi osoite alta selaimen osoitekenttään. https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/asuminen-ja-rakentaminen/maankaeyttoe-ja-kaavoituspalvelut/ajantasaiset-asemakaavat

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavaan merkitty rakennuspaikka on Jonguntien varrella.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriputket kulkevat palstan poikki.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu Jonguntiehen, kulkuoikeus myös itärajalla kulkevaan tiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuuden pinta-alansa mukaan tilan osuuksista Pudasjärven jakokunnan yhteiseen vesialueeseen. Katso kiinteistörekisteriote.