Puhoksen kaupan ja vanhan kyläkoulun vieressä Puhosjärven rantaan ulottuva tila. Tila on Puhoksen rantayleiskaavassa merkitty kyläalueeksi, johon voi rakentaa asuinrakennuksia, lisäksi rantaan on merkitty kaavassa lomarakennuksen paikka. Monenlaisia mahdollisuuksia rakentamiselle. Tilalla on vanhat rakennukset jotka jäävät myyjälle noin 2500 m2:n määräalalla, määräala on merkitty karttaan. Rakennuksissa on toiminut kauppa ja huoltoasema. On myös mahdollista ostaa koko tila ilman, että erotetaan myyjälle tuo 2500 m2:n määräala, jolloin rakennukset jäävät myyjälle ja hän siirtää ne pois 2021 loppuun mennessä. Voi myös ostaa erikseen tilasta tien eteläpuolisen osan hintaan 10000 € tai  pohjoispuolisen osan hintaan 15500 €.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Puhosjärven rantayleiskaava vuodelta 2006. Liitteissä kartta ja kaavamääräykset.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Ranta-alueelle merkitty loma-asunto.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään vapaana kiinnityksistä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Puhoksentie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Puhoskylän jakokunnan vesiin 615-410-876-24 (Puhosjärveä edustalla sekä Kosamonjärvellä), ja maihin 615-410-878-1 (maa-alue välijokisuussa sekä Kosamojärvellä) sekä yhteiseen maa-alueeseen 615-410-878-5.