Länsirantainen vapaa-ajan Saimaan rannalla. Tontin pinta-ala on 5720 m2. Tontti valmiiksi mitattu määräala. Puusto mänty /koivuvaltaista. Tie tontin rajalle.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaava. Ellei oikeusvaikutteisessa kaavassa muuta määrätä, on kaavaan merkityn loma-asuntokäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus 150 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 4000 m2 rakennuspaikan rakennusoikeus 200 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On