Valoisa niemenkärkitontti.
 

Papinkiven ranta-asemakaavan mukainen vapaa-ajan rakentamiseen tarkoitettu rakennuspaikka (Kortteli 10 rakennuspaikka 1).  Sijainti Maunusenniemen kärjessä upealla paikalla. Puusto järeää mänty-koivu sekametsää. Tontin edustan kapea vesijättömaakaistale on lunastettu ja sisältyy tontin pinta-alaan. Kovapohjainen kivikkoranta.

Kaavamääräysten mukaisesti rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan, savusaunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 k-m2. Loma-asunnon ja saunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m2 ja saunarakennuksen kerrosala enintään 20 k-m2.

Tontin myyntihinta on 32.500 euroa / Tarjous. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti. Sovi esittelykäynti välittäjän kanssa, Mustalahdentien suussa on lukittu puomi.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Papinkiven ranta-asemakaava. Kaavamääräyksistä tarkempaa tietoa Pyhäjärven kaupungin teknisestä toimesta tai Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonnasta. Kaavakartta kokonaisuudessaan nähtävillä Pyhäjärven kaupungin karttapalvelussa: pyhajarvi.karttatiimi.fi

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavamääräysten mukainen

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaavamääräykset huomioitava, lohkomisen yhteydessä tontille voi tulla tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mustalahdentie, lisäksi ranta-asemakaavassa ohjeelliset tienpaikat, lohkomistoimituksessa tontille annetaan tieoikeus. Tontille ei ole valmista tieyhteyttä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Saa pinta-alansa suhteessa osuudet Hiidenniemen Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin.