Pyhäjärven rannalla Veihtiniementiellä runsaspuustoinen lähes 3 hehtaarin rantarakennuspaikka / metsäkiinteistö.

Rantametsätila Pyhäjärven rannalla, itsenäinen kiinteistö, joten ei lohkomiskustannuksia. Ranta-asemakaavan mukainen rakennuspaikka nätillä männikkökumpareella. Tienpohja rakennuspaikalle valmiina. Kaavapiirroksen mukaan rakennusoikeus 150 k-m2.  Lähin sähkömuuntaja on noin 300 metrin päässä rakennuspaikasta, joten sähköt on vaivattomasti hankittavissa. Sähkökaapelit naapuritonteille menee tämän kiinteistön poikki. Valokuitu kulkee Veihtiniementien varressa, joten nopeat tietoliikenneyhteydet saatavissa. Vesijohtoa alueella ei vielä ole.  Veihtiniementietä pidetään auki myös talvella, mökkien tiemaksu ollut noin 100 euroa.

Ranta on myrskytuulilta suojassa, järvimaisema avautuu pohjoiseen, joten ilta-aurinko paistaa siihen. Ranta on matala lapsiystävällinen. Rantaviivan pituus kiinteistön edustalla noin 130 metriä. Rakennuspaikan kohdalla vesijättömaata vain kapea kaistale, länsirajan puolella hieman leveämmästi. Vesijättömaa on mahdollista lunastaa vesialueen osakaskunnalta omaksi tai aluetta on mahdollista käyttää ja hoitaa osakaskunnan ohjeistusten mukaisesti lähes kuin omaa maata. 

Metsäalue on pääosin mäntyvaltaista kangasmaata, länsiosassa hieman soistuneempaa koivuvaltaista aluetta, tällä alueella myös tervaleppää. Länsirajalla oja / puro, joka on luokiteltu muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi. Kuviolla 133 on harvennustarve, joten kohteelta on mahdollisuus saada heti jonkin verran hakkuutuloja. 

Hintapyyntö 60.000 euroa / tarjous. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti. 

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Peninginlahden ranta-asemakaava. Kaavakartta ja -määräyksen liitetietoina. Tarkempia tietoja Pyhäjärven kaupungin teknisestä toimistosta tai PPKY Selänteen rakennusvalvonnasta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavakartassa merkintä 150, kaavaselosteen mukaan tarkoittanee korotettua 150 k-m2 rakennusoikeutta. Kyseisen alueen perusrakennusoikeus 120 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistön läpi kulkee mökkitie ja sähkökaapelit naapurikiinteistöille. Asemakaava-alueella puuston hakkuut vaativat maisematyöluvan. Rantakaavan mukaisesta rakentamattomasta rakennuspaikasta mennyt kiinteistöveroa n. 50 euroa vuosi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakkuus Veihtiniementiehen, jolta tieoikeus 12 m levyisenä kohteelle. Tiemaksu metsämaalle ollut alle 10 euroa vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaiset osuudet siirtyvät kaupan mukana. Osuuksia useisiin maa- ja vesialueisiin kts. kiinteistörekisteriote.