Papinkiven ranta-asemakaavan mukainen vapaa-ajan rakentamiseen tarkoitettu rakennuspaikka (Kortteli 10 rakennuspaikka 2). Sijainti Maunusenniemessä, korttelin rakennuspaikoista lännenpuoleinen. Puusto harvennettua järeää mänty-koivu sekametsää. Kaavatontin edustan vesijättömaa on lunastettu ja sisältyy tontin pinta-alaan. Ranta osin kovapohjaista kivikkoa, länsireunalta pehmeämpää ja heinikkoista.

Kaavamääräysten mukaisesti rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan, savusaunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 k-m2. Loma-asunnon ja saunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m2 ja saunarakennuksen kerrosala enintään 20 k-m2.

Tontin myyntihinta on 30.000 euroa / Tarjous. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti. Sovi esittelykäynti välittäjän kanssa, tontille johtavan tien suussa on lukittu puomi.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Papinkiven ranta-asemakaava. Kaavamääräyksistä tarkempaa tietoa Pyhäjärven kaupungin teknisestä toimesta tai Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonnasta. Kaavakartta on nähtävissä kokonaisuudessaan Pyhäjärven kaupungin karttapalvelussa: pyhajarvi.karttatiimi.fi

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavamääräysten mukainen

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaavamääräykset huomioitava, lohkomisen yhteydessä tontille voi tulla tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mustalahdentie, lisäksi ranta-asemakaavassa ohjeelliset tienpaikat, lohkomistoimituksessa tontille annetaan tieoikeus.Tieyhteyttä tontille ei ole olemassa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Saa pinta-alansa suhteessa osuudet Hiidenniemen Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin.