Papinkiven ranta-asemakaavan mukainen vapaa-ajan rakentamiseen tarkoitettu rakennuspaikka (Kortteli 4 rakennuspaikka 2). Kookas tontti rauhallisella paikalla Kirjavan saarten kohdalla. Rakennuspaikan puusto järeää harvennettua tukkimetsää, vesijättö osin puuton osin koivuvaltainen. Ranta on matala. Kaavatontin edustan vesijättömaa on lunastettu ja sisältyy tontin pinta-alaan. Pinta-alasta noin puolet on vesijättöaluetta.

Kaavamääräysten mukaisesti rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan, savusaunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 k-m2. Loma-asunnon ja saunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m2 ja saunarakennuksen kerrosala enintään 20 k-m2.

Tontin myyntihinta on 25.000 euroa / tarjous. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti. Sovi esittelykäynti välittäjän kanssa, tontille johtavan tien suussa on lukittu puomi.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Papinkiven ranta-asemakaava. Kaavamääräyksistä tarkempaa tietoa Pyhäjärven kaupungin teknisestä toimesta tai Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennusvalvonnasta. Kaavakartta kokonaisuudessaan nähtävillä Pyhäjärven kaupungin karttapalvelussa : pyhajarvi.karttatiimi.fi

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavamääräysten mukainen

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaavamääräykset huomioitava, lohkomisen yhteydessä tontille voi tulla tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mustalahdentie, lisäksi ranta-asemakaavassa ohjeelliset tienpaikat, lohkomistoimituksessa tontille annetaan tieoikeus. Mahdolliset kulut tieoikeuden perustamisesta ostajalle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Saa pinta-alansa suhteessa osuudet Hiidenniemen Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin.