Kuuden lomarakennuspaikan kokonaisuus Pyhtään Kaunissaaressa! Kotkasta ympärivuotinen ilmainen yhteysalusliikenne Kaunissaareen. Kotkan keskustan kupeessa oleva Kuusisen satama on n. 1,5 tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta.

Hyvä kokonaisuus vaikkapa kiinteistösijoittajalle, johon voi rakennuttaa useampia lomarakennuksia tai pelkästään yhden, ja nauttia omasta rauhasta.

Kiinteistöllä on kuusi yleiskaavan mukaista lomarakennuksen rakennuspaikkaa. Kiinteistölle on erinomainen tieyhteys ja sinne on rakenteilla sähköliittymä, joka kuuluu kauppaan. Kiinteistöstä voi lohkoa yli 5000 m2:n kokoisia tontteja, joille saa rakentaa 200 kerros-m2 kullekin tontille. Viisi tonteista on yleiskaavan RA3 mukaisia rakennuspaikkoja ja yksi tontti on RA2 mukainen rakennuspaikka.   Kaunissaareen on rakennettu vuonna 2021 uusi runkovesijohto, josta on mahdollisuus rakentaa vesijohto tonteille. Runkojohdosta on kiinteistölle matkaa n. 1,7 km. Tonttijohdon rakentaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Tonttijohdon rakentamiskustannuksia voi jakaa muiden alueelle rakentavien kanssa ja myöhemmin johtoon liittyviltä voi periä liittymismaksun jyvitysperiaatteen mukaan. Juoksevan veden käyttö ja jätevesien käsittely on hoidettava ympäristösuojelumääräysten(pohjavesialueet 7 §, ranta-alue 8 §) mukaan. https://www.kotka.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kotkan_kaupungin_Pyhtaan...

 

Naapuritilalle 624-406-3-69 voidaan perustaa tierasite, jolloin myytävällä kiinteistöllä on virallinen kulkuyhteys rantaan.

 

Kiinteistöllä kasvaa nuorehkoa mäntyvaltaista metsää. Osa pinta-alasta on koivuvaltaista taimikkoa.

 

 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet