Harvoin tarjolla! Pyhtään Kaunissaaressa metsätila, jolla yksi yleiskaavan mukainen vapaa-ajan rakennuspaikka. Kaunissaaressa toimii kesällä ravintola ja kauppa. Saareen on ympärivuotinen ilmainen yhteysalusliikenne Kotkasta.

Rakennuspaikka kaavan RA3-alueella. Rakennuspaikan kohdalla on liitteenä olevan kuvan mukaista koivuvaltaista taimikkoa. Kaunissaareen on rakennettu vuonna 2021 vesijohto, josta on mahdollisuus rakennuttaa käyttövesijohto tontille. Runkovesijohdolta on matkaa tontille n. 2 km. Tonttijohdon rakentaminen ja huolto on tontin omistajan vastuulla. Tonttijohdon rakentamiskustannuksia voi jakaa muiden alueelle rakentavien kanssa. Jälkeenpäin alueelle rakentavilta voi periä liittymismaksun tonttijohtoon jyvitysperiaatteen mukaisesti. Varsinaiset vesihuoltojärjestelmän liittymiskustannukset liitteenä. Juoksevan veden käyttö vaatii ympäristönsuojelumääräysten (pohjavesialueet 7 §, ranta-alue 8 §) mukaisen jätevesien käsittelyn. https://www.kotka.fi/wp-content/uploads/2020/07/Kotkan_kaupungin_Pyhtaan...

 

Metsä on pääosin nuorta mäntyvaltaista havupuustoa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yksi yleiskaavan mukainen vapaa-ajan asunnon rakennuspaikka

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet