Yleiskaavan mukainen rinnetontti Pyhtään Siltakylässä.
 

Rinnetontti rajoittuen Simoniityntiehen ja Kärrilänmäentiehen.  Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksia. Asuntojen määrä on enintään 2 kpl. Asuntojen kerrosalan enimmäismäärä on 300 neliömetriä ja talousrakennusten 60 neliömetriä. Tontin läheisyyteen tulee vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriputket.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pyhtään keskustaajaman osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole