Rantametsätila luonnonkauniilla paikalla,

2 lomarakennuspaikkaa!

Rantametsäkiinteistö Pitkäjärven rannalla Iso Honkaniemen ja Pikku Honkaniemen välissä. Kohteen rantaviivaan pituus on kartalta mitattuna noin 350 metriä. Osayleiskaavassa kohteella on kaksi omarantaisen loma-asunnon rakennuspaikkaa. Molemmissa rakennuspaikoissa on rakennusoikeutta 120 m2: päärakennus 80 m2, saunarakennus 20 m2 sekä aitta - tai varastorakennus 20 m2. Varsinaisen loma-asunnon etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Muut rakennuksen saa sijoittaa 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Kaavakartta ja määräykset  kokonaisuudessaan löytyvät Reisjärven kunnan nettisivuilta : http://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/reisjarvi/asemakaavayhdistelma...   Rakennuspaikan ulkopuolinen alue on metsätalousaluetta.

Kohteen tieoikeuksista on alustavasti sovittu aiempien omistusjärjestelyjen yhteydessä,  mutta virallisen tieoikeuden saaminen vaatii kuitenkin tietoimituksen. Lähin mahdollinen tieyhteys olisi Pitkäjärventien, Sammakontien ja Honkaniementien kautta. Kiinteistö on osakkaana Pitkäjärventien tiekunnassa.

Kohteen Hintapyyntö on 35.000 euroa. Kohteesta jätetyt tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti. Tarjoukset oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla välittäjälle. HUOM! KESÄLOMAKAUDELLA ILMOITA AINA JÄTTÄMÄSTÄSI TARJOUKSESTA PUHELIMELLA VÄLITTÄJÄLLE TAI HÄNEN SIJAISELLEEN.  Tarja Mannisen loman aikana asiaa hoitavat 14.6.- 18.6. Arto Taskinen p. 0400218732 ja 21.6.-2.7. Kaisa Rautio p. 0447438674.  

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pitkäjärven rantaosayleiskaava. Kaavatiedot karttapalvelussa http://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/reisjarvi/asemakaavayhdistelma.html Rakennuspaikkojen ulkopuolinen alue on Maa- ja metsätalousaluetta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä kaksi omarantaista loma-asuntopaikkaa. Rakennusoikeus 120 m2 / rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaavamääräysten mukaan maisemaa muuttavat toimenpiteet vaativat Maisematyöluvan. Esim. avohakkuu vaatii maisematyöluvan, puuton vähäinen harventaminen ei vaadi lupaa. Kohteen kautta on kulkureitti Honkasaareen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Osakkuus Pitkäjärventien tiekuntaan on, mutta virallisen tieoikeuden saaminen kohteelle vaatii tietoimitusta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Reisjärven Jakokunnan yhteisiin vesialueisiin 691-876-2-0 ja yhteisiin maa-alueisiin 691-878-1-0