Jokivarsitontti Nivankylästä.

Rovaniemellä Nivankylässä 5000 neliön kokoinen määräala Ounasjokivarresta. Kaavamerkintä: AP-tontti.

Tontti rajoittuu Ounasjokeen. Alueen tulvariskikarttoihin voi käydä tutustumassa Ympäristöhallinnon verkkosivuilla:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Olenko_tulvaris...

Tontin kaavoitustiedot:

AP -1

Pientalovaltainen asuntoalue rantavyöhykkeellä.

Uudet rakennuspaikat on osoitettu erikseen. Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m².
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 10 % rakennusluvassa esitetyn, yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan pinta-alasta, yksiasuntoisen asuinrakennuksen osalta kuitenkin enintään 300 k-m². Lisäksi saa olla talous- ja varastorakennuksia enintään 100 k-m².
Rakennettaessa kaksiasuntoisen asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 450 k-m².

M-1

Maa- ja metsätalousvaltainen alue ranta-alueella.

Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen (MRL 72.3 §). Muu rakennussoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti yleiskaavalla osoitetuille rakennuspaikoille.

Muut rakentamiseen liittyvät tiedot Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnasta.

Tontilla on vanha, maahan lahonnut latorakennus. Tontille ei mene tietä perille, mutta Nikkiläntie on tontin välittömässä läheisyydessä.

Määräala myydään tarjousten perusteella.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava, voimaantulopäivä 17.8.2018.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakentamisen lisätiedot Rovaniemen teknisestä toimistosta (rakennusvalvonta@rovaniemi.fi, +35846 923 1554)

Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.