Jäminkipohjan Isojärvellä hyvä vapaa-ajan asunnon rakennuspaikka. Tontti on aurinkoinen ja osin kovarantainen tontti.
Tontilla on rantaviivaa reilut 80 metriä ja sen ilmansuunta on länteen/lounaaseen. 
Rakennusoikeutta tontilla on kaikkiaan 175 krsm2 (mökki 120 m2, sauna 30m2 ja talousrakennus 25m2).
Sähköliittymän saa perushinnalla ja kunnan juomavesilinja kulkee tontin halki vanhaa tielinjaa.
Kiinteistölle on rakennettu tie toukokuun aikana Isonjärventieltä.

Tarjoa rohkeasti!


 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alueella ranta-yleiskaava, kaavassa tontti merkitty merkinnällä RA, vapaa-ajan asunnon rantarakennuspaikka.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksiasuntoisen loma-asunnon, max rakentamisoikeus on 175m2 (120 m2 mökki, 30 m2 sauna ja 25 m2 talousrakennus)

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Vanha tie rasittaa ja kunnan vesijohto, joka kulkee tielinjassa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistölle on rakennettu uusi tie toukokuun aikana.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin.