Komea rantatila Visuvedellä, Näsijärven vesistön rannalla.

Upea, pääasiassa lounaaseen avautuva rantatila Visuvedellä, Näsijärven vesistön rannalla.  Tilan pinta-ala on 3,9781 hehtaaria.  Omaa rantaviivaa yli 500 metriä.  Tilalla sijaitsee kaksi rantaosayleiskaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa.  Kokonaisrakennusoikeus on 240krs-m² / tontti.  Näin ollen tilalla on rakennusoikeutta yhteensä 480krs-m².  Rakennuspaikat ovat loivasti rannasta kohoavaa kangasmaata.  Niiden rannat avautuvat lounaaseen ja länteen.  Rannasta on suora yhteys Runoilijan tien laivaväylälle, jolle kertyy etäisyyttä noin 1,5 kilometriä.  Tilan puusto on hiljattain harvennettua varttunutta kasvatusmetsää.  Pohjoisen puoleisella tontilla sijaitsee huonokuntoisia  kevytrakenteisia rakennuksia.  Tilalla on voimassa oleva sähköliittymä. Hintapyyntö: 99.500 euroa.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rakennusoikeus 240 krs-m² / paikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pentinsaaren yksityistie kulkee tilan itäosassa.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset luovutetaan velattomina ostajalle.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus Visuveden osakaskunnan vesialueeseen.