Tilava Ok-tontti kaupungin keskustan vastaisella rannalla.

Valoisa koivikkotontti, maasto lähes tasainen loivasti rannasta nouseva entinen pelto. Selkeä hyvävetinen ranta ja omaa rantaa tontilla noin 55 metriä. Nokkakyläntie tontin takarajalla.

Rakennusoikeutta 180 m2, lupa haetaan poikkeamislupana, mutta rakennusoikeus on varmistettu kantatilatarkastelun kautta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila kuuluu keskustaajaman rakenneosayleiskaavan alueeseen. Tässä kaavassa ei määritetä suoraan rakennusoikeuksia, vaan luvat haetaan poikkeamislupina. Tilalla on suoritettu kantatilatarkastelu, joka antaa sille yhden rakennuspaikan eli luvan edellytykset ovat kunnossa. Rakennusoikeus 180 m2.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

katso edellinen kohta

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Nokkakyläntie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 790-876-29-1 Kallialan osakaskunnan vedet