Продается часть 1гектар острова в районе Орави Савонлинна. Мысочек. Разрешена постройка дома пристроек 200 м

Oravivedellä Oinassaaren eteläpuoli

Myydään noin hehtaarin kappale kauneinta Suomea. Määräalana Oinassaaren eteläpuoli, joka sijaitsee Oravivedellä, noin 2,5 km vesiteitse Oravista. Saaressa Oravi-Joutenveden osayleiskaavan mukainen rakentamaton RA-paikka. Venevalkamaoikeus Hiisiniementien puolelta, noin 300m saaresta. 

Продается часть 1гектар острова в районе Орави Савонлинна. Мысочек. Разрешена постройка дома пристроек 200 м

Напротив полуостров 2км по озеру - Орави - база отдыха : магазин, ресторан

Tarjoukset  joko sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Petra Huupponen, Multamäentie 18, 58300 KERIMÄKI 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Oravi-Joutenveden OYK

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

RA-2 merkinnällä alue on varattu pääasiassa loma-asuntojen rakentamiseen. -2 merkintä osoittaa sallitun lomarakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella, vanhat jo rakennetut rakennuspaikat mukaan lukien. Rakennusta ei saa rakentaa 25 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Tämä ei koske yksikerroksissta kerrosalaltaaan enintään 25 m2 ja katelustal pohjapinta-alaltaan enintään 35 m2 suuruista saunaa, jonka etäisyyden rantaviivasta on oltava kuitenkin vähintään 15 metriä. kerrosalalataan yli 100m2 suuruista tai harjakorkeudeltaan yli 5,5m korkuista rakennusta ei saa rakentaa 50 metriä lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen loma-asunnon ja käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Venevalkama oikeus Hiisiniementien puolella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alan mukaan osuuden yhteisiin.