Siikaisissa tontti, jolla rakennuspaikka kahdelle vapaa-ajanrakennukselle. 

Kaunis ja aurinkoinen tontti Siikaisjärven rannalla. Tontin koko noin 0,8 hehtaaria ja tontilla on kaksi rakennuspaikka. Tontti myydään määräalana tai se voidaan lohkoa kahdeksikin tontiksi. 

Tontti on lähellä Siikaisten kunnan omakotitaloaluetta, Eteläpään matakilukeskusta ja Siikaisten kuntakeskusta. Kunnallistekniikka, vesijohto, viemäri, sähkö ja netti ovat helposti saatavilla. Tie on tontille. 

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 747-412-876-1 Vesialue Siikaisjärves-sä, Yhteinen vesialue 747-412-876-2 Vesialueet, Yhtei-nen maa-alue 747-412-878-1 Maa-alueet