Siikaisissa kaksi tonttia. Toisella rakennuspaikka kahdelle vapaa-ajanrakennukselle ja toisella yhdelle. 

Kaksi kaunista ja aurinkoista tonttia Siikaisjärven rannalla. Isommalla noin 0,8 hehtaarin tontilla on kaksi rakennuspaikka. Tontti myydään määräalana tai se voidaan lohkoa kahdeksikin tontiksi. Pienempi noin 0,3 hehtaarin tontti on oma kiinteistö, sitä ei tarvitse lohkoa. Molemmat tontit ovat rantatontteja.

Tontit ovat lähellä Siikaisten kunnan omakotitaloaluetta, Eteläpään matakilukeskusta ja Siikaisten kuntakeskusta. Kunnallistekniikka, vesijohto, viemäri, sähkö ja netti ovat helposti saatavilla. Tie on molemmille tontille. 

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 747-412-876-1 Vesialue Siikaisjärves-sä, Yhteinen vesialue 747-412-876-2 Vesialueet, Yhtei-nen maa-alue 747-412-878-1 Maa-alueet