Siuntion kunnan Bölen kylässä sijaitseva Löfby-nimenen kiinteistö Rno 2:26 (kiinteistötunnus 755-409-2-26). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1,75 ha. Alueella on voimassa oleva yleiskaava, jossa pääosa kiinteistöstä on merkitty erillispientalojen alueeksi ja pieni osa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kiinteistölle on merkitty kaksi rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen minimikoko on  3000 m2 ja rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Matkaa kiinteistöltä Siuntion keskustaajaman palveluihin on noin 9 km. Samoin Kirkkonummen keskustaan on matkaa noin 9 km. Helsingin keskustaan matkaa on noin 40 km.

Kiinteistöllä on 60-luvulla rakennettu asumiskelvoton kesämökki ja 70-luvulla rakennettu liiteri. Molemmat rakennukset ovat olleet useita vuosia tyhjillään eivätkä ne enää ole käyttökelpoisia. Mökin ulkomitat ovat rakennuspiirustusten mukaan n. 7 m * 7 m. Liiterin ulkomitat ovat rakennuspiirustusten mukaan n. 4 m * 3 m.

Kiinteistöllä on rasitetieoikeus.

Kiinteistölle on sähköliittymä. Kiinteistöllä on likaantunut kaivo, joka vaatii perusteellisen puhdistamisen ja veden laadun tutkimisen ennen käyttöä. Kiinteistöllä ei ole jätevesijärjestelmää.

Kiinteistön nykyinen pihapiiri on alavalla maalla harvan puuston siimeksessä, pellon laidassa.  Kiinteistön itäosa on metsää, jossa on vaihteleva puusto ja kallionkumpare.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistö on Siuntion yleiskaavassa pääosin A-aluetta, eli erillispientalojen aluetta. Kiinteistön koilliskulma ja kaistale pohjoisosaa kuuluvat M-2-alueeseen, eli maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen. Kiinteistölle on merkitty kaksi rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan minimikoko on 3000 m3 ja rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Valmisteilla olevassa teemakaavassa alueelle on merkitty valtakunnallisesti tärkeä lintualue. Lisätiedot Siuntion kunta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on rasitetieoikeus kiinteistöjen 755-409-2-27 ja 755-409-2-58 kautta, mutta tietä ei ole rakennettu, vaikka se on kiinteistörekisterikartaan piirretty. Kiinteistön rajalle tuleva tie on naapurin rakentama tie, eikä siihen ole suoraan käyttöoikeutta. Voi olla syytä pyytää maanmittauslaitokselta rasitetoimitusta ennen uuden tien rakentamista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistölle kuuluu osuudet yhteisiin maa-alueisiin ja yhteiseen vesialueeseen. Ks. kiinteistörekisteriote.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta