Vierekkäiset pikkutilat, joista toisella rakennuspaikka ja toisella viljelysmaata.

Siuntion kunnan Myllykylässä Rinnetontti-niminen kiinteistö Rn:o 3:45 (kiinteistötunnus 755-438-3-45), jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 0,5109 ha. Niittytontti-niminen kiinteistö Rn:o 3:46 (kiinteistötunnus 755-438-3-46), jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 0,5090 ha. Kiinteistöt sijaitsevat vierekkäin ja ne myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena.

Rinnetontti on Siuntion yleiskaavan mukaan osin erillispientalojen alueella (n. 0,3 ha) ja osin maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (n. 0,2 ha). Kiinteistölle on kaavan mukaan mahdollista rakentaa omakotitalo, rakennuspaikan koon on oltava vähintään 3000 m2 ja rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan koosta. Rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun. Kiinteistöllä on ränsistyneet, käyttökelvottomat mökkirakennukset. Muutoin kiinteistö on entistä peltomaata, jolla kasvaa jo paikoitellen erikokoista puustoa.

Niittytontti on kokonaisuudessaa yleiskaavan mukaan maa-ja metsätalousvaltaista aluetta. Kiinteistö on rakentamaton. Kiinteistö on entistä peltomaata, jolla kasvaa jo yksittäisiä puita ja puuryhmiä.

Niemenkyläntie, jonka varressa kiinteistöt sijaitsevat, on asfaltoitu. Kiinteistöjen välistä rajaa pitkin kulkee rasitteen mukainen ajotie naapurikiinteistölle. Tämä tie on myös tällä hetkellä ainoa kiinteistöille tuleva tieliittymä. Ajotien käytöstä ja kustannusten jaosta on neuvoteltava ko. naapurin kanssa. 

Kiinteistöille ei ole vesi- eikä sähköliittymää. Vesi- ja viemäröinti tulee hoitaa kiinteistöillä.

Siuntion keskustaajamaan ja sen palveluihin on matkaa n. 13 km, Lohjan keskustaan on matkaa n. 19 km ja Helsingin keskustaan on matkaa n. 55 km.

 

Tarjoustenjättö päättyy 21.6.2021 klo 23:59. Saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjoustenjättöajan päättymistä. 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Siuntion kunnan yleiskaava ja valmisteilla oleva teemayleiskaava. Lisäksi Uusimaa 2050 -kaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriotteet: tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriotteet: Niittytontin ja naapurikiinteistö Nyåkerin tieoikeudet rasittavat Rinnetonttia. Naapurikkiinteistö Nyåkerin teioikeus rasittaa Niittytonttia.

Osuus yhteisiin Ei ole