Sulkavan kk:n läheisyydestä (n. 4 km) Saarijärven rantaan rajoittuva, etelään aukeava lomarakennustontti. Hyväkuntoinen tie tulee tontin rajalle. Rakennusoikeus vapaa-ajanasunnolle sekä talousrakennukselle kaavamääräyksen mukaisesti, n. 180 m2 (6% rakennuspaikan pinta-alasta).

Tontin ranta on kovapohjainen ja rantaviivaa Saarijärveen on n. 60 m (tontin ja rannan välissä on peruskartan perusteella kapeahko vesijättövyöhyke joka ei kuitenkaan rajoita tontin käyttöä). Tontilla on hyvä järeä havupuuvaltainen puusto. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavamääräysten sekä Sulkavan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuus.