Sulkavan Varmavirralla upea ranta-alue johon on mahdollista muodostaa kolme omarantaista lomarakennuspaikkaa. Sijainti Saimaan upeiden rantamaisemien keskellä, Sulkavan suursoutujen reitin varrella. 2,4 m:n merkattu laivaväylä kulkee kohteen välittömässä läheisyydessä. 

Kolmen rakennuspaikan mahdollistava kiinteistö, Saimaan puhdasta, kovapohjaista rantaa kaikkiaan n. 350 m. Kohde sijoittuu männikköharjanteelle jossa puusto vanhaa upeaa mäntymetsää. 

Kohde voidaan myydä joko kiinteistönä, hinta 160000 euroa tai kolmena määräalana jolloin

T1, pinta-ala n. 5500 m2, rantaviivaa n. 55 m, hinta 42000 euroa, T2, pinta-ala n. 5000 m2, rantaviivaa n. 50 m, hinta 48000 euroa ja T3, pinta-ala n. 16000 m2, rantaviivaa n. 230 m(vesistö kahta puolta määräalaa), h. 78000 euroa.

T3 lävitse johtaa tieura niemen kärjessä sijaitsevalle tontille. Niemenkärkitontin omstajan kanssa on sovittu että tie voidaan siirtää kulkemaan sellaiseen paikkaan josta siitä on mahdollisimman vähän haittaa T3:lle. Niemenkärkitontin omistaja vastaa tien siirron kustannuksista.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sulkavan kunnan laatima Saimaa-Siikajärven yleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennusoikeus max. 200 m2/rakennuspaikka. Rakentaminen yleiskaavan määräysten sekä Sulkavan kunnan rakennusjärjestyksen mukaiseti.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

T3 osalta tierasite niemen kärjessä olevalle tontille.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuus Varmavirran osakaskunta.