Kämmenniemessä hyvällä paikalla, osoitteessa Paavolantie 70 oleva omakotitalon rakennuspaikka, jolla sijaitsee vanhoja arvottomia rakennuksia.  Kiinteistön rakennuskanta käsittää päärakennuksen sekä ulkorakennuksia.   Päärakennus on rakennusvalvonnan rekisterissä merkitty loma-asunnoksi.  Rakennukset ovat olleet vuosikymmeniä kylmillään.  Päärakennuksessa on havaittavissa homevaurioita.  Rakennusten kunnostaminen ei ole enää taloudellisesti järkevää, joten ne luokitellaan purkukuntoisiksi.  Rakennuspaikkana kiinteistö on varsin viihtyisän ja mukavan oloinen.  Kohde sijaitsee kaavoittamattomalla alueella, mutta sitä ympäröi Kämmenniemen asemakaava.  Asemakaavoittamattomalla alueella rakentaminen tapahtuu erillisellä suunnittelutarveharkinnalla. Rakennusjärjestyksen mukaan tilan rakennusoikeus on 15% tontin pinta-alasta, eli 270krs- m2.

Kiinteistöllä on voimassa oleva sähköliittymä sekä oma porakaivo.  Kaivoveden laatua ei ole tutkittu.  Vesi- ja viemäriliittymiä ei ole.  Tampereen Vesi on ilmoittanut, että kiinteistö ei sijaitse heidän toimialueellaan, mutta liittymät heiltä olisi kuitenkin mahdollista hankkia.  Liittymät voi hankkia sillä edellytyksellä, että kiinteistön omistaja vastaa reilun sadan metrin päässä olevalta lähimmältä runkolinjalta suoritettavan kaivuutyön kustannuksista.

Hintapyyntö: 45.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 1.3.2019.

Kohteen esittelyt suorittaa Miika Bucktman / 040-5573947

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Paavolantien katualueen ja kiinteistön välissä on noin 3 metriä leveä kaista Tampereen kaupungin omistamaa maata, johon ei ole rekisteröityä tieoikeutta.

Osuus yhteisiin Ei ole