Hyvä omakotitalon rakennuspaikka Tampereen Teiskossa, kirkonseudun idyllisessä maalaismaisemassa. 
Määräalatontin koko on noin 1,1 ha ja se on itsenäinen palsta. Tontille kuljetaan Järviniementieltä.
Myyjä hakee tontille ostajan toiveiden mukaan suunnittelutarveratkaisun. 
Tontilla kasvaa taimikkoa, joten rakentamisen aloittaminen ei tarvitse isoja hakkuuoperaatioita.
Tontti sijaitsee peltojen välissä kauniissa saarekkeessa.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on Aitolahti-Teisko rantaosayleiskaava, jossa tontin alue on M-aluetta (maa-ja metsätalousvaltainen alue). Tontille on mahdollista rakentaa suunnittelutarveratkaisulla. Myyjä hakee sen ostajalle kustannuksellaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen (esikauppasopimus).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tontti ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Järviniementie rasittaa tontin laitaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Järviniementieltä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määrala saa pinta-alan mukaiset osuudet kantatilan yhteisiin alueisiin.