Hyvä omakotitalon rakennuspaikka Tampereen Teiskossa, kirkonseudun idyllisessä maalaismaisemassa. 
Määräalatontin koko on noin 1,1 ha.
 Myyjä hakee tontille ostajan neliötoiveiden mukaan suunnittelutarveratkaisun. 
Tontilla kasvaa taimikkoa, joten rakentamisen aloittaminen ei tarvitse isoja hakkuuoperaatioita.
Pelto ja järvimaisemassa keskellä Teiskoa. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on Aitolahti-Teisko rantaosayleiskaava, jossa tontin alue on M-aluetta (maa-ja metsätalousvaltainen alue). Tontille on mahdollista rakentaa suunnittelutarveratkaisulla. Myyjä hakee sen ostajalle kustannuksellaan hyväksytyn tarjouksen jälkeen (esikauppasopimus).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tontti ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tontille on kulku sen takaa kulkevaa pelto-/metsätietä tai ostaja voi sopia tiehallinnon kanssa liittymän Kirkkotieltä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaan osuudet kantatilan yhteisiin vesialueisiin.