Tervon Pulkkilansaaressa 1,0 hehtaarin runsaspuustoinen tontti.

Tervon Pulkkilansaaressa sijaitseva 1,0 hehtaarin tontti määräalana. Tontti on erillinen tilalohko. Tontilla on puustoa noin 250 m3 ja puuston arvo on noin  12 000 euroa. Alueella on Rasvangin osayleiskaava. Kaavan mukaisesti määräalalle saa rakentaa vapaa-ajanrakennuksia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 160 m2. Tontti avautuu länteen ja maisemat tontilta ovat mahtavat. Tie kulkee tontin läheltä ja sähköliittymä mahdollisuus on lähellä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Myytävän tontin alueella on Rasvangin osayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavamääräysten mukainen rakennusoikeus.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalaan ei kohdistu rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräalaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pulkkilansaarentie.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta.