Vaalan kk:ltä n. 11,7 km Nuojualla  0,368 hehtaarin OKT-rakennustontti tien laidalla, jossa valmiina sähkö-, vesi- ja tieliittymät sekä purkukuntoiset rakennukset. Rakentamisoikeutta 250 m2, joko yhdelle tai kahdelle asunnolle sekä erilliselle saunarakennukselle 25 m2 ja talousrakennuksille.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Oulujoen rantaosayleiskaava voimaantullut 2007

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköiset panttikirjat, jotka voidaan sopimusken mukaan kuolettaa tai siirtää ostajalle

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin kiinteistörekisteriotteen mukaisesti