Helposti saavutettava n. 3 hehtaarin rakennus- ja metsämääräalakiinteistö halutun OULUJÄRVEN Jaalanganlahdella n. 13,7 km Vaalan KK:ltä. Tiestö-, vesi- ja sähkölinjat kulkevat myytävän kiinteistön läpi, joten hyvät puiteet rakentamiseen kunnan poikkeamisluvalla. Lähistöllä vajaan parin kilometrin päässä kauppa- ja lounasravintola (Ihme).  Monipuolinen kohde, jossa puitteet veneily-, rakennus-, metsä- tai virkistyskäyttökohteeksi Oulujärven, rannan, vesistön, puuston ja monikäyttömahdollisuuksien(pääsy Jaalangan metsästysseuraan mahdollista) tarjoamana. Kokonaispuustoa n.132 m3, josta tukkipuun kokoista rekkakuorman verran sekä lisäksi polttopuurankaa kymmeniä kuutiometrejä takka - tai lämmityspuuksi. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Jaalangan rantayleiskaava, josta on teon alla Jaalangan rantaosayleiskaavn muutostyö kuulemisvaiheessa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti