Hyvällä ilmansuunnalla loma-asuntorakentamiseen tarkoitettuja rantarakennuspaikkoja Keitejärven Luotolansaaressa!

Keitelejärven Luotolansaaressa länsirannalla kaksi noin  5000 m2 suuruista määräala, jotka on varattu rantayleiskaavassa loma-asuntorakentamiseen. Sähköt ja Luotolansaarentie ovat vieressä. Mahdollisuus myös liittyä vesiosuuskuntaan. Rakennuspaikat avautuvat hyvällä ilmansuunnalla lounaaseen ja niille on alustavasti suunniteltu tien paikat valmiiksi. Rakennusoikeutta yhdellä rakennuspaikalla on yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukaan max. 300 k-m2. Rannanpuoleista rajaa määräaloille tulee molemmille noin 65 metriä. Ranta on matalahko ja hiesupohjainen. Kiinteistörekisterikartan perusteella rannassa on hieman vesijättöä, jonka voi tarvittaessa lunastaa maanmittaustoimituksella itselleen.

Rakennuspaikan hinta 35 000 €/kpl

Huom. Tontti T1 on myyty (päivitetty 26.5.2021).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ylä-Keiteleen rantaosayleiskaava (ks. kaavakartta ja lisätietolinkit).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennusoikeus max. 300 m2/rakennuspaikka. Rakentaminen yleiskaavan määräysten sekä Viitasaaren kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiseti. Lisätietoja rakentamisesta antaa Viitasaaren kaupungin tekninentoimi.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rakennuspaikoille muodostetaan tieoikeudet lohkomisyoimituksen yhteydessä (kuuluu määräalan lohkomismaksuun).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalat saavat pinta-alansa mukaiset osuudet yhteiseen vesialueeseen 931-406-876-15 Keihärinkosken jakokunta.