Upea ja uniikki saarikiinteistö mahtavissa maisemissa sekä erinomaisten veneily- ja kalastusmahdollisuuksien ääressä.

Kuusi loma-asuntotonttia sekä metsämaata käsittävä upea saarikohde Näsijärven vesistön Runoilijan tien laivaväylän läheisyydessä. 

Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 8,3079 hehtaaria.   Omaa rantaviivaa on noin 900 metriä.  Loma-asuntotontit sijaitsevat kahdessa eri korttelissa.  Tonteista neljä sijoittuu saaren länsirannalle ja kaksi idän puoleiseen rantaan.  Rantaosayleiskaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus on 120krs-m² / tontti.  Rannat ovat pääasiassa kovapohjaisia ja tasaisesti syveneviä.  Tonttialueet ovat maastoltaan osin kangasmaata ja kalliota.  Ranta-alueilla on puustona iäkästä ja komeaa männikköä.  Saaren keskiosassa on nuorempaa metsää. 

Nyt olisi harvinainen tilaisuus hankkia pala kauneinta luontoa!

Hintapyyntö: 220.000€ / TEE TARJOUS

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Koronselkä - Oikanselkä rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kuusi kappaletta omarantaisia loma-asuntotontteja

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On