Kaksi kokonaista saarta käsittävä upea kiinteistökokonaisuus Näsijärven vesistön Oikanselällä.
 

Upea, kaksi kokonaista saarta käsittävä kiinteistökokonaisuus Näsijärven vesistön Runoilijantien laivaväylän lähettyvillä. 

Saaret muodostuvat kolmesta itsenäisestä kiinteistöstä, jotka kaikki sisältyvät tähän kohteeseen / kauppaan.

Saarten kokonaispinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 5,77 hehtaaria, josta isompi, eli Palosaari on kooltaan noin 5,7ha ja pienempi noin 0,07ha.  

Palosaari käsittää kolme kappaletta erittäin hienoja rantaosayleiskaavan mukaisia loma-asuntotontteja sekä metsämaata.  Tonteista kaksi avautuu lounaaseen ja kolmas käsittää luonnonkauniin kallioisen, kaakkoon avautuvan niemenkärjen, jolle kuuluva rantaviiva kiertää koillisesta idän kautta lounaaseen.  Kyseisessä niemessä on vanha ja huonokuntoinen saunamökki ulkorakennuksineen, jotka ovat olleet jo pitkään käyttämättöminä.  Tonttien kokonaisrakennusoikeus on 120krs-m² / tontti.

Palosaaren puusto on suurimmalta osaltaan hyvin hoidettua ja runsaspuustoista kasvatusmetsää, joka olisi nyt harvennushakkuun tarpeessa.

Saaren omistajilla on suulliseen sopimukseen perustuva venevalkamapaikka idän puoleisella mantereella, Näntöntien läheisyydessä.  Kiinteistörekisteriin kirjattua venevalkamaoikeutta ei ole.

Palosaaren ja mantereen jakava Uodinsalmi on ainoastaan noin 25 metriä leveä ja kohtuullisen matala.  Salmen yli voisi olla mahdollista rakentaa tie, jolloin kohteella olevien rantatonttien ja metsätalousmaan arvo kohoaisi merkittävästi.  Mahdollinen tien rakentaminen on kuitenkin oma prosessinsa ja vaatii tietyt luvat ennen toteuttamista.

Tämä on ainutlaatuinen kohde, joka tarjoaa tarvittaessa runsaasti omaa tilaa ja rauhaa tai vastaavasti monia mahdollisuuksia kiinteistösijoittajalle.

Hintapyyntö: 165.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 14.5.2021

 

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantaosayleiskaava, jonka mukaan Palosaaressa on kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa.

Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö on osakkaana mantereella kulkevassa Näntöntien tiekunnassa. Tiemaksu on noin 50€ / vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Vaskiveden- ja Jähdyspohjan yhteisiin vesialueisiin.