Myynnissä 8,5/850 osuus Vuojoen Yhteismetsästä

Vuojoen Yhteismetsä sijaiseen Eurajoella, pinta-ala on hiukan yli 1200 hehtaaria. Osuuksia yhteismetsässä on 850 kpl. Vuotuinen hakkuusuunnitelma on noin 5000 kuutiota ja vuotuinen kasvu on noin 5800 kuutiota. Yhteismetsää hoidetaan vuosittain metsäsuunnitelman mukaan. Vuosittainen osuusmaksu on vaihdellut hakkuiden toteutusajankohdan mukaan. Edellisen viiden vuoden aikana on osuusmaksua maksettu 30 – 80 €/osuus/vuosi. Vuojoen yhteismetsän maapohjat ovat kasvavia: noin 75 % tuoretta, noin 15 % lehtomaista pohjaa ja loppu kuivahkoa ja kuivaa maapohjaa. Yhteismetsäosuuden arvo muodostuu vuosittain osakkeelle jaettavasta tuotosta sekä mahdollisesta yhteismetsän omaisuuden arvon noususta.

Tarjoukset 30.9.2021 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole