Myynnissä on 0,021661 osuus Kuusamon yhteismetsään.

Kuusamon yhteismetsä on Suomen suurin yhteismetsä maapinta-alaltaan n. 92 600 ha, josta metsämaata noin 64 300 ha . Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta, myy puuta, maa-aineksia, metsästyslupia, vuokraa tontteja ja eräkämppiä. 

Yhteismetsä jakaa vuosittain ylijäämää. Vuoden 2019 ylijäämää on maksettu 46 000 euroa/manttaali eli tälle osuudelle 996 euroa.  Vuoden 2020 ylijäämä maksetaan kesällä 2021 ja se tulee ostajalle.  Ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa, sillä Kuusamon yhteismetsä on huolehtinut verojen maksusta. 

Yhteismetsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde. 

Kuusamon yhteismetsän kotisivut ovat www.kuusamonyhteismetsa.fi 

Tarjouksia otetaan vastaan 24.9.2020 asti.   

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole