Myynnissä on 0,022500 osuus Kuusamon yhteismetsään.

Kuusamon yhteismetsä on Suomen suurin yhteismetsä pinta-alaltaan n. 92 000 ha. Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta, myy puuta, maa-aineksia, metsästyslupia, vuokraa tontteja ja eräkämppiä.  Yhteismetsä jakaa vuosittain ylijäämää. Vuoden 2018 ylijäämää on maksettu 43 000 euroa/manttaali eli tälle osuudelle 967 euroa.  Ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa, sillä Kuusamon yhteismetsä on huolehtinut verojen maksusta.  Yhteismetsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde. 

Kuusamon yhteismetsän kotisivut ovat www.kuusamonyhteismetsa.fi 

Tarjouksia otetaan vastaan 23.9.2019 asti.

Huomioi tarjotessasi, että Kuusamon yhteismetsällä ei ole etuosto-oikeutta, kun ostaja on ennestään yhteismetsän osakas. Säännöt: Osakaskunnan etuosto-oikeus 42§. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole