Myynnissä on 0,035000 osuus Kuusamon yhteismetsään.

Kuusamon yhteismetsä on Suomen suurin yhteismetsä maapinta-alaltaan n. 93 600 ha, josta metsämaata noin 64 800 ha . Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta, myy puuta, maa-aineksia, metsästyslupia, vuokraa tontteja ja eräkämppiä. 

Yhteismetsä jakaa vuosittain ylijäämää. Vuoden 2020 ylijäämää on maksettu 48 000 euroa/manttaali eli tälle osuudelle 1680 euroa.  Ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa, sillä Kuusamon yhteismetsä on huolehtinut verojen maksusta.  Vuoden 2021 ylijäämä maksetaan kesällä 2022 ja se tulee ostajalle. 

Yhteismetsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde. 

Kuusamon yhteismetsän kotisivut ovat www.kuusamonyhteismetsa.fi 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole