Pirttijärven-Pölkin yhteismetsään osuudet 0,036/0,943 (noin 3,8 %). Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä sijaitsee Karstulan ja Kyyjärven kunnissa. Yhteismetsän pinta-ala on 1488,1 hehtaaria, josta metsämaata on metsäsuunnitelman mukaan 1248,3 hehtaaria, kitumaata 57,7 hehtaaria, joutomaata 19,5 hehtaaria ja muuta maata 162,6 hehtaaria. Metsäsuunnitelman 2017-2027  mukainen keskimääräinen vuotuinen hakkuusuunnite on 4021m3. Yhteismetsään kuuluu 28 osakastilaa, joista osakaskunnan omistuksessa on 5 osakastilaa, joissa osuuksia yhteismetsään on 0,146/0,943.

Yhteismetsän puusto on noin 136500m3 eli noin 103m3/ha ja arvioitu vuotuinen kasvu on n. 4500m3.  Yhteismetsällä on uudehko noin 67m2 kokoinen talviasuttava loma-asunto Kirvesjärven rannalla. Rantaviivaa yhteismetsän metsätiloilla on Pirttijärven ja Kirvesjärven rannoilla ja niille on vireillä rantaosayleiskaava, joka valmistunee lähivuosina.

Yhteismetsän alueelle on vireillä kaksi tuulivoimahanketta, joissa  yhteismetsän tiloille sijoittuisi useita tuulivoimaloita, joista yhteismetsälle tulisi merkittävä vuokratuotto. Hankkeiden toteutumisesta ei ole varmuutta.

Yhteismetsällä on etuosto-oikeus yhteismetsän ulkopuoliselle myytävään osuuteen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Karstulan kunnnan puolella on luonnosvaiheessa rantaosayleiskaava, jonka luonnoksessa on Pirttijärven rannalle merkitty 7 rantarakennuspaikkaa ja Lieholammen rannalle yksi rantarakennuspaikka yhteismetsän maalle. Kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, sähkölinjarasitteet, tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole