Leijankorven yhteismetsä sijaitsee Varsinais-Suomessa usean kunnan alueella, sen kotipaikka on Mynämäen Kunta. Metsät ovat pääosin tuoretta kangasta (42%) ja kuivahkoa kangasta (32%). Tilan kokonaispuusto tuoreen metsätaloussuunnitelman mukaan noin 289 000 m3 ja keskimääräinen puusto metsämaalla on noin 110 m3/ha. Metsien metsänhoidollinen tila on hyvä. Yhteismetsän metsien kehitysluokat ovat valtaosalta varttunutta kasvatusmetsää, jota on metsämaan kokonaispinta-alasta lähes puolet.

Yhteismetsä on helppo tapa sijoittaa pitkäjännitteisesti ja turvallisesti. Se on vaivaton tapa olla metsänomistaja ja kaikki tuotto mikä jaetaan on verovapaata tuloa osakkaille!

Leijankorven yhteismetsän kokonaispinta-ala on noin 2865 ha. Vuosittainen hakkuusuunnite on noin 9300 m3/vuosi ja keskimääräinen kasvu noin 6,6 m3/ha. Eli hakkuusuunnite on lähi vuodet maltillinen verrattuna kasvuun. Tuoreen metsätaloussuunnitelman mukaan kokonaispuusto on 289 000 m3, josta tukkia noin 1/3 osaa ja loput kuitua. Yhteismetsässä on yhteensä 85824,9 osuutta ja osakastiloja 155 kpl. Nyt myynnissä 566 kpl määrä osuuksia. Leijankorven yhteismetsän maksama vuosittainen veroton tuotto on ollut viimeaikoina 1-1,2 euroa/osuus. Yhteismetsäosuuden arvo muodostuu vuosittain osakkaille jaettavasta tuotosta sekä mahdollisesta yhteismetsän omaisuuden arvon noususta. Osuudet myydään ns. haamutilan mukana yhtenä eränä. Kysy lisätietoja välittäjältä (mm. toimintakertomus, tilinpäätöstiedot, ohjesääntö).

Osuudet myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle.

Hintapyyntö 56.600,00 €. Kohde myydään kuitenkin tarjousten perusteella, eli voit tarjota oman hintanäkemyksesi mukaisesti. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia 27.5.2021 klo 23.59 asti.Huomaa "Tee tarjous" painike, josta voit helposti jättää tarjouksen tästä kohteesta. Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Yhteismetsällä on etuosto-oikeus erillään myytyyn yhteismetsäosuuteen. Yhteismetsällä ei ole etuosto-oikeutta yhteismetsän osakkaiden välisiin kauppoihin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteismetsä 636-874-4-0 Leijankorven yhteismetsä (useassa kunnassa). Osuuden suuruus: 0,005660 / 0,858249. Kts kiinteistörekisteriote.