Osuuksia Laikon Yhteismetsään. Kiinteistö Tilatontila 580-421-6-1, kiinteistöllä 34 kpl osuuksia Laikon Yhteismetsään.

Kiinteistö Tilatontila 580-421-6-1 on ns. haamutila jolla ei omaa maa-/vesialuetta. Kiinteistöllä osuudet Laikon Yhteismetsään (osuusluku 0,034000/0,928589), kiinteistöön kuuluu osuuksia 34 kappaletta. Laikon Yhteismetsän osuuksien määrä kokonaisuudessaan 928,589 kpl.  Laikon Yhteismetsän kokonaisala on 1441,1 hehtaaria, josta metsämaata 1385,6 hehtaaria. Metsäsuunnitelma Laikon Yhteismetsälle on laadittu vuosille 2019-2028. Metsäsuunnitelman mukainen hakkuusuunnite suunnitelmakaudelle 2019-2028 on 44.789 m3 . Laikon Yhteismetsä pyrkii myymään vuosittain metsäsunnitelman mukaisen hakkuumäärän, eli n. 4500 m3. Laikon Yhteismetsästä lisätietoja antaa hoitokunnan sihteeri Juhani Simpanen p. 0400154885 tai sähköposti juhani.simpanen@mhy.fi.

Voit tehdä tarjouksen myös osasta osuuksia, tällöin osakaskunnalla ohjesäännön 43§  mukaan etuosto oikeus. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteismetsä 689-874-1-0 Laikon Yhteismetsä ( useassa kunnassa) osuuden suuruus: 0,034000/0,928589