Kivarin yhteismetsä on suurin Pudasjärven yhteismetsistä, perustettu 1983. Metsät ovat olleet silloin pääosin vanhoja kuusikoita. Perustamisen jälkeen yhteismetsään on rakennettu metsätieverkosto ja metsäojitusta on tehty noin 940 ha:n alalla. Vanhoja metsiä on uudistettu noin 1100 hehtaaria, uudistamistöinä pääosin auraus ja istutus. Turvetuotantoon on vuokrattu soita noin 100 ha, joissa ottoaikaa jäljellä noin 8v.Yhteismetsä on laatinut 2018 uuden metsäsuunnitelman, hakkuusuunnite 6700 m3 vuosittain tulevalle15 vuotiskaudelle, ja sillä pyritään vuosittain 100000 euron jakosummaan, joka tekee kyseiselle osuudelle noin 1030 € vuodessa. Tulo on verotonta osakkaalle, yhteismetsä on verovelvollinen. 

Yhteismetsä koostuu tiloista:Kivarin yhteismetsä 615-874-1-0 (noin 3424 ha) sekä Lisämäntylä 615-407-212-0 (noin 967ha).

Myytävänä on tilan Kilpala 615-407-34-0 koko kiinteistörekisterin mukainen osuus 103/10000 yhteismetsään. 

Vuodelta 2019 maksettava tuotto suoritetaan ostajalle.

Osakaskunta on vuokrannut metsästysoikeuden ulkopuoliselle hirven ja pienriistan osalta.

Osakaskunnalla on etuosto-oikeus erillään myytävään osuuteen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole