Vakaata tuottoa, vaivatonta metsänomistamista.

30 kpl osuuksia Kärsämäjärven yhteismetsään ( 626-874-1-0). Osuudet myydään erillisinä, kuuluvat haamukiinteistömääräalaan 263-407-6-2-M601.  Kun osuudet myydään erillisinä, on yhteismetsällä sääntöjen mukaan lunastusoikeus. Kärsämäjärven yhteismetsä sijaitsee Pyhäjärven koillisnurkassa Kiuruveden, Pyhännän ja Kärsämäen rajamaastossa. Yhteismetsän kokonaispinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 5043,5 hehtaaria, kokonaisosuusmäärä on 9924 kpl ja osakaskiinteistöjä 142 kpl v. 2020 lopussa. Vuonna 2013 laaditun metsäsuunnitelman mukaan yhteismetsän metsämaan pinta-ala oli 4.259,9 hehtaaria. Yhteismetsän alueella on muutama pieni lampi, vesistöjen yhteispinta-ala on 33,1 ha. Puuta myydään säännöllisesti vuosittain,  vuotuinen hakkuusuunnite on kuluvalla talouskaudella noin 9.500 m3.  Hoitotöissä viime vuosina on panostettu erityisesti suometsien kunnostukseen (kunnostusojitus ja terveyslannoitus). Puunmyyntitulojen lisäksi yhteismetsä saa merkittäviä tuloja metsästyksestä. Tulevaisuudessa mahdollisesti myös tuulivoimasta. Yhteismetsän alueesta on vuokrasopimus tuulivoimayhtiö Infinergies Finland Oy:n kanssa. Alustavien arvioiden mukaan yhteismetsän alueelle voisi olla mahdollista rakentaa jopa 20 tuulivoimalaa. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi on tällä Hautakankaan Tuulivoimahankealueella käynnissä. Tähän hankkeeseen on mahdollista tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla, linkki sivustolle: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hautakankaan_tuulivoimahanke_Pyhajarvi . 

Osakkailla ja heidän perheenjäsenillä on oikeus vuosimaksua vastaan pienriistan (mm. metsäkanalinnut, jänis ja majava) metsästykseen yhteismetsän alueella, hirviluvat huutokaupataan seurueille. Metsästyskämppä on osakkaiden käytössä.

Osakkaille on viime vuosina jaettu verovapaata ylijäämää noin 8 - 12 euroa osuudelta/vuosi. Yhteismetsä maksaa toiminnastaan verot, joten osakkaille jaettava tuotto on verotonta tuloa. Lisätietoja Yhteismetsän toiminnasta antaa hoitokunnan puheenjohtaja Timo Loppukaarre puh. 0400171096.

Hintapyyntö on 24.000 euroa. Tarjoukset viimeistään 6.10.2021 Tee tarjous-linkistä, sähköpostilla välittäjälle tai kirjallisena Mhy Pyhä-Kala / Tarja Manninen, Ollintie 16 L 1, 86800 PYHÄSALMI

Kaava Kaava laadinnassa » Lisätietoja

Tuulivoimakaavoituksen valmistelevat toimet alkaneet. Lisätietoja linkistä https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hautakankaan_tuulivoimahanke_Pyhajarvi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vapo vuokrasopimus, Infinergies Finland Oy vuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kärsämäjärven yhteismetsä osuudet 0,0030/ 0,9924