Kiinteistöarviointi

Kiinteistön arvonmääritystä tarvitaan monissa tilanteissa: myyntiin liittyen, vakuusarvon määrittämiseksi, omaisuuden jakamiseksi, yhteisomistuksen purkamiseksi tai lunastustilanteissa.

Yleensä kiinteistöarvioinnissa määritetään arvioitavan omaisuuden markkina-arvo, jonka kansainvälinen arviointistandardi (IVS) määrittelee seuraavasti: Markkina-arvo on arvioitu rahamäärä, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimintaan halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa.

Erilaisten kiinteistöjen arvonmääritystä varten on olemassa useita arviointimenetelmiä. Päämenetelmiä ovat kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja kustannusarvomenetelmä sekä eräänlainen eri menetelmien yhdistelmä summa-arvomenetelmä. Ammattitaitoinen arvioitsija käyttää kohteeseen soveltuvaa menetelmää ja siihen liittyviä laskelmia arvonmäärityksessä. Usein on mahdollista ja hyödyllistä käyttää päämenetelmän lisäksi toista arviointitapaa vertailutiedon saamiseksi.

Auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA

Keskuskauppakamari ylläpitää auktorisointijärjestelmää, johon kuuluvat hallitsevat arviointiprosessin kokonaisuuden ja ovat sitoutuneet tiukkojen ammattieettisten periaatteiden noudattamiseen. Auktorisointikokeen läpäisseet hyväksytään Aka ry:n jäseniksi ja he saavat käyttää AKA lyhennettä (auktorisoitu kiinteistöarvioija). Aka ry:n tarkoituksena on edistää kiinteistöarvioijien ammattitaitoa, tunnettuutta, ammattitaidon arvostusta ja edunvalvontaa sekä edistää auktorisointijärjestelmän kehitystä.

Metsätilat-ketjun välitysliikkeet ovat sitoutuneet kehittämään arviointipalvelujaan. Ketjun yritysten palveluksessa on jo useita AKA arvioijia ja jatkossa heitä tulee olemaan selvästi enemmän.

Metsätilat-ketjun auktorisoidut kiinteistöarvioijat:

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV

 • Jukka Pusa
 • Miika Bucktman
 • Rauno Hakala
 • Timo Heikkilä
 • Oiva Vierikka

Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV

 • Markku Vaario

Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV

 • Harri Huupponen
 • Antti Mähönen
 • Petri Soikkeli

Karjalan Metsätilat Oy LKV

 • Henri Leppänen

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV

 • Arto Taskinen