Kiinteistöarviointi

Metsätilan tai muun kiinteistön arvonmääritystä tarvitaan monissa tilanteissa.

 Tyypillisimmin kiinteistöarviointi tehdään, kun:

 • kiinteistö ollaan myymässä
 • tilan arvo selvitetään esim. pankille tai vakuutusyhtiölle
 • omaisuus halutaan jakaa tai yhteisomistus purkaa
 • käsillä on kiinteistön lunastus syystä tai toisesta.

Yleensä kiinteistöarvioinnissa määritetään arvioitavan omaisuuden markkina-arvo.

 Kansainvälinen arviointistandardi (IVS) määrittelee seuraavasti: Markkina-arvo on arvioitu rahamäärä, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimintaan halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa.

Suomeksi tämä tarkoittaa, että markkina-arvo määritellään aina puolueettomasti: siihen eivät siis esimerkiksi vaikuta ostajan ja myyjän sukulaisuussuhde tai vaikkapa tunnearvo, jota myyjä saattaa mielessään ladata sukutilaan.

Menetelmiä arviointiin on lukuisia, ja ammattitaitoinen arvioija valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan. Usein on hyödyllistä käyttää useampaa arviointitapaa: metsätilan arvo voidaan määritellä vaikkapa yhdistämällä kauppa-arvomenetelmä ja tuottoarvomenetelmä toisiinsa.

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on arvioinnin ekspertti

Kiinteistöarvioijan auktorisoiminen tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta sitä, että arvioinnin laatuun voi luottaa. Auktorisoitu kiinteistöarvioija hallitsee arviointiprosessin perusteellisesti ja on sitoutunut tiukkoihin, ammattieettisiin periaatteisiin.

Jotta kiinteistöarvioija voitaisiin auktorisoida, hänen on läpäistävä auktorisointikoe. Vasta läpäisyn jälkeen hänet merkitään Keskuskauppakamarin ylläpitämään järjestelmään, hyväksytään Aka ry:n jäseneksi ja annetaan oikeus käyttää AKA-arvonimeä.

Kaikki välitysliikkeemme ovat sitoutuneet kehittämään arviointipalvelujaan. Yritystemme palveluksessa on jo lukuisia AKA-arvioijia, ja uusia valmistuu jatkuvasti.

Mikäli sinulla on tarvetta arvioinnille tai haluat muuten tietää tilasi arvon, ota yhteyttä lähimpään auktorisoituun Metsätilat-kiinteistöarvioijaan:

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV

 • Jukka Pusa
 • Miika Bucktman
 • Rauno Hakala
 • Timo Heikkilä
 • Oiva Vierikka

Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV

 • Markku Vaario

Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV

 • Harri Huupponen
 • Antti Mähönen
 • Petri Soikkeli

Karjalan Metsätilat Oy LKV

 • Henri Leppänen

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV

 • Arto Taskinen