Pohjois-Savon myytävät metsätilat

Pohjois-Savon myytävät metsätilat

Tänäänkin Pohjois-Savossa myynnissä useita metsätiloja, tontteja, vapaa-ajan asuntoja ja muita maaseudun kiinteistöjä.

Hae kohteita

  ha

  ha

  Löytyi 24 kohdetta
  Loading...

  Valitse kohteiden tarkastelutapa

  Miksi ostaa metsätila Pohjois-Savosta?

  Pohjois-Savon metsät on reheviä ja hyväkasvuisia. Neljä viidesosaa metsäalasta on tuoretta kangasta tai sitä viljavampaa kangas- tai turvemaametsää. Kuusen osuus on lisääntynyt 42 prosenttiin puuston tilavuudesta. Myös männyn tilavuus on lisääntynyt nopeasti, sillä 1960- ja 1970-luvuilla ojitettujen turvemaiden mäntypuustot ovat nyt hyvässä kasvussa. Maakunnan metsien puuston tilavuus on lisääntynyt 189 miljoonaan kuutioon. Vuotuinen kasvu on lähes 10 miljoonaa mottia ja poistumakeskiarvo on ollut noin 8 milj. mottia. Nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien osuus on 68 % metsämaan alasta. Yksityisten osuus metsänomistajista on noin 68 %.

  Pohjois-Savon metsissä näkyy metsien käytön historia. Metsät on valtaosin kaskettu, laidunnettu ja otettu heti perään aktiiviseen puuntuotantoon. Siksi vanhoja ja luonnontilaisia metsiä on vähän.

  Pohjois-Savon metsille on tyypillisiä pienvesien, lehtojen ja korpien runsaus. Etenkin purot ja niiden välittömät elinympäristöt ovat tärkeitä talousmetsien monimuotoisuuden keskittymiä. Yli puolet maakunnan metsälakikohteista on pienvesiä, pääosa puroja.

  Metsätilojen keskikoko on pysynyt ennallaan 43 hehtaarissa. Vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrä on viime vuosina kasvanut. Kynnys myydä metsätila vieraalle on madaltunut. Metsätilojen kysyntä on ollut viime vuosina erittäin hyvä ja metsätilojen hinnat ovat nousseet merkittävästi.

  Muan parraat metät löyvät, kun tälleet ”Hae kohteita” laatikkoon Pohjois-Savo. Sillon aukiaa kohteet, joista on vara valita, vaekka useampiakii.

  • Osta
   • Myy
   • Ohjeet ja oppaat
   • Yhteystiedot
   • Tietoa palvelusta
   • Seuraa meitä

   © 2023 Metsätilat.fi

   • Tietosuojaseloste
   • Välittäjille