Yhteismetsäosuudet

Yhteismetsä on metsänomistuksen muoto, jossa osakastilat yhteisesti hallitsevat yleensä isompaa metsäomaisuutta ja sitä hoidetaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Suuremmat hoito- ja hakkuualat tekevät metsätaloudesta kannattavampaa. Lisäksi yhteismetsillä on muuhun yksityiseen metsänomistukseen verrattuna verotusetu alhaisemman veroprosentin muodossa.

Vuoden 2017 alussa maassamme oli 386 yhteismetsää. Perustaminen ja olemassa oleviin yhteismetsiin liittyminen on yleistynyt viime aikoina. Yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvaa jatkuvasti ja se on jo lähes 700 000 ha. Suurin Kuusamon yhteismetsä on kooltaan yli 90 000 ha ja pienin alle 20 hehtaaria.

Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskiinteistöjen omistajista koostuvan osakaskunnan kokous. Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän osakkaina voi olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä ja yhteisöjä. Osakkaan äänivalta ja oikeudet riippuvat osuuden koosta. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Miksi yhteismetsään kannattaa sijoittaa?

Yhteismetsän osakkaalla on monia etuja: säännöllistä metsätuloa, sijoitustuottoa ja huoleton mieli. Hakkuut ja metsänhoitotyöt tehdään ajallaan ja ammattitaidolla, tämä johtaa parhaaseen metsän tuottoon. Sijoituksena se on erittäin riskitön. Itse asiassa vielä tavallista metsäsijoittamista riskittömämpää, vähäisten riskien hajaantuessa suuremmalle alueelle ja isommalle omistajajoukolle. Omistajat ovat siis vapaita kaikista käytännön asioista.

Miten yhteismetsän osakkaaksi pääsee?

Yksinkertaisinta on ostaa tila, johon kuuluu osuuksia yhteismetsään. Nykyään voi myös myydä ja ostaa pelkkiä osuuksia, ilman fyysistä tilaa. Silloin niitä varten perustetaan ns. haamutila (käytännössä kiinteistötunnus), johon osuudet kuuluvat. Kyseessä on siis joka tapauksessa kiinteistön kauppa.


Toinen vaihtoehto on liittää omistamansa metsätila yhteismetsään. Tila arvioidaan ja omistaja saa tilaansa vastaavan määrän omistusta yhteismetsässä. Ellet omista sopivaa tilaa liitettäväksi yksi mahdollisuus on ostaa markkinoilta sopiva tila ja liittää se heti yhteismetsään eli se on vaihtoehto omalle aktiiviselle metsänhoidolle.

Yhteismetsäosuudet ovat myyntiin tullessaan yleensä haluttua tavaraa. Muut yhteismetsän omistajat ovat usein halukkaita ostamaan myyntiin tulevat osuudet. Tämä lienee parhaita osoituksia yhteismetsän toimivuudesta ja kannattavuudesta.

Yhteismetsäosuuden arvo pitää määritellä huolella, jotta myydessä saa oikean hinnan omistuksestaan. Pelkkä metsän arvo ei aina kerro koko totuutta. Yhteismetsän taseessa saattaa olla myös tontteja, soravaroja, turvevaroja ym., joista tulee tuottoa. Samoin taseessa voi olla jakamatonta varallisuutta. Toki myös velkaa saattaa olla ja sekin on huomioitava. Siksi ammattiapu on tarpeen niin arvon määrityksessä kuin myydessäkin.

Omistajalleen yhteismetsän osuudet ovat siis vaivaton tapa omistaa metsää. Tuotto maksetaan vuosittain ja on yleensä varsin tasainen. Veron on yhteismetsä jo maksanut eli tuotto on saajalleen verovapaata.

Nyt myynnissä olevat yhteismetsäosuudet, koko Suomi