Mikä on Metsätilat.fi

Metsätilat.fi –ketjun muodostavat 7 metsä- ja maatilakiinteistöjen välityksen erikoistunutta metsänomistajalähtöistä kiinteistövälitysliikettä eri puolilla Suomea:

Metsätilat.fi välitysliikkeissä yhdistyy metsäalan asiantuntemus, alueen paikallistuntemus ja kiinteistönvälitysosaaminen. Yhteistyö alkoi v. 2005 ja yhtiöt ovat saavuttaneet merkittävän aseman maaseudun kohteiden välittäjänä.

Koko valtakunnan kattava ketju markkinoi metsätiloja ja muita maaseudun kohteita yhteisellä metsatilat.fi-sivustolla. Liikkeillä on yhteiset pelisäännöt ja ammattitaitoa ylläpidetään esimerkiksi yhteisillä koulutuspäivillä. Ketju on sitoutunut noudattamaan Hyvää Kiinteistönvälitystapaa.

Metsätilat.fi ketjun perusajatuksena on avoimuus ja ammattitaito. Välittävien kohteiden metsäarviot ovat kaikkien nähtävillä ja kiinteistönvälittäjillä on vankka metsäalan osaaminen. Valtaosa välittäjistä on metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöitä, jotka ovat suorittaneet kiinteistönvälitystutkinnon (LKV).

Metsatilat.fi ketju palvelee niin kiinteistön myyjiä kuin ostajiakin ja kumpikin hyötyy kiinteistönvälitysliikkeiden osaamista. Myyjä saa ketjun kautta laajan avoimen myynnin ja sitä kautta parhaan mahdollisen markkinahinnan metsäpalstastaan tai maatilastaan. Ostaja saa asianmukaisen tiedon myytävästä kohteesta ja halutessaan kontaktin heti metsäalan ammattilaisiin.

Ketjun omistajatahoina ovat metsänhoitoyhdistykset, metsänomistajienliitot/tuottajaliitot. Yritysten hallinnoissa ovat metsänomistajat vahvasti edustettuina eli metsänomistajien ääni kuuluu koko ketjussa.

Metsän ammattilainen välittää.