Metsätilan kauppa vakaata – tilat löytyvät metsatilat.fi-sivuilta

Maailman heittelehtivästä taloudesta ja ihmisten mielissä kytevästä epävarmuudesta huolimatta on yksi osa-alue, jossa mennään tasaisen varmasti. Metsämaan kauppa on niin määrän kuin hinnankin suhteen ollut hämmästyttävän vakaata.

Kysyntää turvalliselle ja tuottavalle sijoitukselle on tasaisesti. Tarjontaakin on kohtuullisesti eli metsää on halutessaan mahdollista ostaa. Aivan helppoa se ei kuitenkaan ole vaan on varauduttava hieman hakemaan itselle sopivaa ja mieleistä kohdetta. Metsätilojahan on hyvin erityyppisiä. Taimikkovaltainen tila antaa mahdollisuuden oman työn mielekkääseen hyödyntämiseen, toisaalta hyvin hoidettu puustoinen tila on varsin helppo sijoituskohde huomattavan pitkäksikin ajaksi. Hintaan vaikuttaa tietenkin voimakkaasti puuston määrä ja laatu, mutta myös tilan kunnolla eli hoitotasolla on merkitystä. Sijaintia ei koskaan voi kiinteistöjen kohdalla sivuuttaa hintatekijänä. Jos haluat tilan sieltä mistä useimmat muutkin varaudu maksamaan enemmän. Toisaalta vähemmän halutulta alueelta saat halvemmalla.

Pääosa Suomen tarjonnasta löytyy metsatilat.fi-osoitteen kautta. Metsälehden hintaseurannan mukaan vuonna 2015 koko Suomen myynnissä olleista metsätiloista 55 % oli metsatilat.fi-sivustolla. 28 % tarjonnasta tuli UPM:n ja Metsähallituksen kautta. Tämä tarjonta keskittyy pohjoiseen ja itäiseen Suomeen. Muiden toimijoiden yhteinen osuudeksi jää siis 17 %. Seurannassa on yli 10 hehtaarin kohteet.

Metsämaakauppojen lukumäärä on vuositasolla kolmentuhannen tuntumassa, vaihtelee siitä noin 10 % rajoissa. Mukana ovat silloin kaikki yli 2 hehtaaria vain metsää sisältäneet tilat. Määrähän on siksi pieni, ettei alueellisia hehtaarihinnan vaihteluita voi käyttää sellaisenaan hintakehityksen kuvaajina. Myytyjen tilojen laatu vaihtelee ja vaikuttaa voimakkaasti hintoihin.

Koko maan tasolla toki hintakehityksen suunta on jo luotettavammin nähtävissä. Sehän osoittaa, että metsämaakauppojen mediaanihinta nousi 2004 – 2014 61 %. Metsänomistus on siis arvonkehityksen kannalta ollut hyvin kannattavaa. Keskimääräisen myydyn metsän arvonnousu on tuottanut pieni inflaatio huomioidenkin hyvin. Tuohon pitää vielä lisätä harjoitetun normaalin metsätalouden tuotto eli puukaupan tulot vähennettynä hoitokustannuksilla.

Suomessahan puuston kasvu ylittää selvästi metsistä käyttöön korjatun puun määrän. Näin ollen kymmenvuotiskauden aikana myös keskimääräisen myydyn tilan hehtaarikohtainen puusto on kasvanut ja osaltaan selittää arvostuksen nousua. Toisaalta kasvanut puumäärä olisi ollut myytävissä ja parantamassa tuottoa sitä kautta. Ainakin puuta siis on metsissämme riittävästi meneillään oleviin ja suunnitteilla oleviinkin tehdashankkeisiin.

Metsätilat-ketjun yhtiöillä on hyvin kattava hintaseuranta myymistään tiloista. Käytössä on luotettavat puustotiedot kaupoista pitkältä ajalta. Tietojen avulla on mahdollista huomioida puuston määrä ja laatu myös metsämaiden hinnoittelussa. Jatkossa tilastointi kehittyy vielä huomattavasti monipuolisemmaksi. Nykyaikaisilla analyysityökaluilla on silloin mahdollisuus analysoida tilastoja hyvinkin tarkasti.

Oheisessa kuvaajassa koko Suomen toteutunutta hintatasoa vuodelta 2015 Metsätilat-ketjun yhtiöiden välittämissä kaupoissa. Hehtaarihinta on noin 3570 euroa ja puuta myydyllä hehtaarilla on ollut keskimäärin 98 m3. Hintataso on jonkin verran korkeampi kuin kaikkien Suomessa tehtyjen kauppojen keskitaso, hyvin toteutetun ja laajimman markkinoinnin ansiosta. Metsänomistajien itse tekemissä ns. suorakaupoissa hinta jää yleensä selvästi alhaisemmaksi kuin hyvän markkinoinnin jälkeen avoimilla markkinoilla.

Tärkeää on muistaa, että eri alueilla ja myytävillä kohteilla hintataso vaihtelee hyvin voimakkaasti. Älä koskaan ryhdy kauppaan ilman luotettavaa arviota, josta puustotiedot selviävät.