Metsätilat Oy LKV panostaa Pohjanmaalle

Metsätilat-ketjuun kuuluva Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV tehostaa toimintaansa Pohjanmaalla. Suomen suurin maaseudun kiinteistöihin erikoistunut yritys lisää resurssejaan ja näkyvyyttään erityisesti Etelä-Pohjanmaan alueella.

Yhtiöllä on ollut Etelä-Pohjanmaan alueella viisi kokenutta kiinteistöjen ja metsän ammattilaista, lisäksi Keski-Pohjanmaan puolella kolme sekä Satakunnan ja Pirkanmaan pohjoisosissa Pohjanmaan rajoilla vahva miehitys. Keväällä Kauhajoella on aloittanut uusi välittäjä ja Seinäjoen alueella nähtäisiin myös tarve uudelle kiinteistöammattilaiselle.

Metsätilat-ketju keskittyy maaseudun kiinteistöjen eli maa- ja metsätilojen sekä tonttien ja mökkien kauppaan ja on 10 vuodessa noussut suurimmaksi välittäjäksi haja-asutusalueilla. Lisäksi yhtiö tekee kiinteistöarviointia ja hoitaa perunkirjoituksia, perinnönjakoja ym. toimeksiantoja. Toimintaa harjoitetaan tiiviissä yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa, ovathan metsänhoitoyhdistykset yhtiön omistajia.

Viime vuonna Metsätilat-ketjun yhtiöt välittivät noin 55 % yli 10 hehtaarin metsätilakaupoista. Metsähallitus ja UPM tekivät kaupoista 28 % ja kaikille muille toimijoille jäi näin 17 % markkinoista. Metsähallitus ja UPM myyvät käytännössä omia maitaan, jotka lähinnä sijaitsevat pohjoisessa ja itäisessä Suomessa.

Koulutukseen ja kehitystyöhön panostetaan runsaasti. Nykyaikaisen tekniikan hyödyntämisessä halutaan olla eturintamassa ja saada sen hyödyt asiakkaidemme hyväksi. Vielä vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön mobiilisovellus, jonka avulla voi tutustua myytäviin kiinteistöihin kartan ja esim. puustotietojen avulla paikan päällä. Metsätilaan tutustuja näkee sijaintinsa puhelimen tai tablettilaitteen kartalla tarkasti ja saa kohteen metsäarvion tiedot näkyviin. Jatkossa siis myytävän kohteen löytäminen ja rajojen sisällä pysyminen on entistä helpompaa.

Markkinointimme perustan muodostaa oma markkinapaikka verkossa www.metsatilat.fi. Sieltä löytyy valtaosa Suomessa myynnissä olevista metsätiloista ja paljon muita myyntikohteita. Maan ostosta kiinnostuneet osaavat seurata tarjontaamme. Erityisen tehokas väline on vahtipalveluumme rekisteröityneet ostosta kiinnostuneet. He saavat sähköpostiviestin joko maakunta- tai kuntatasolla valitsemaltaan alueelta myyntiin tulevista kohteista. Parhaissa kunnissa kun uuden myyntikohteen esite  julkaistaan niin lähtee samanaikaisesti henkilökohtainen sähköposti noin 1200 osoitteeseen.

Kun tähän lisätään välittäjien ja Mhy-toimihenkilöiden suorat kontaktit omalla alueellaan sekä tehokas ja erottuva lehtimainonta niin ei tarvitse ihmetellä hyvin sujuvaa ja tuloksellista kaupankäyntiä. Tästä hyötyvät niin kiinteistöjä myyvät kuin ostavatkin.

Tilavahti valvoo puolestasi